BALASTIN

Balastin je dvokomponentni epoksikatranski zaštitni premaz sa veoma visokim stepenom suvoće, sa kojim se može u jednom sloju dostići debljina filma od 100 pa i više mikrometara.

Upotreba: Zbog svoje nepropustljivosti za slatku i slanu vodu, velike otpornosti na neorganske kiseline i alkalije, srednje otpornosti na organske kiseline, otpornosti na katodnu zaštitu i otpornost na jako agresivnu industrijsku atmosferu, Balastin se koristi kao izolaciona podloga za brodske kobilice, balast tankove. Pored toga koristi se za industrijske instalacije, naftovode, rezervoare, gasovode. Nanosi se četkom, valjkom i airless uređajem. Razređuje se Razređivačem 5611. Suvo na prašinu za 3-4 sata. Suvo na dodir za 6-7 sati. Drugi sloj naneti minimum nakon 24 sata, maksimum nakon 3 dana. Optimalna debljina filma od 100-120 mikrometara.

Nijanse: Crna

Potrošnja: 0,225 - 0,250 kg/m2 za 100 mikrometara

Pakovanje: 30 kg (K-A 27 kg, K-B 3 kg)

Rok upotrebe: 12 meseci

Stepen sjaja: Polu sjaj
Tehnički list