Pravno obaveštenje

Na veb lokaciji nalaze se opšte informacije o kompaniji Helios Srbija a.d. i njenim pridruženim kompanijama, informacije o poslovanju navedenih kompanija i njihovim proizvodima. Ovo obaveštenje odnosi se na svako lice koje poseti veb lokaciju; molimo vas da ga pažljivo pročitate. Prilikom pristupa veb lokaciji www.zorkacolor.com, korisnik potvrđuje da prihvata uslove koji su ovde navedeni i da se sa njima slaže.

Opšti uslovi i odredbe

HELIOS Srbija a.d. – Opšti uslovi i odredbe kompanije

Podaci o kompaniji

Puno poslovno ime: Industrija boja i lakova HELIOS Srbija Akcionarsko društvo Gornji Milanovac Skraćeno poslovno ime: HELIOS Srbija a.d. Gornji Milanovac Registarski broj: BD 11109/2005 Poreski identifikacioni broj (PIB): 101152852 Br. reg. uloška: 1-453-00 (Trgovinski sud u Čačku)Sedište: Gornji MilanovacPoslovna adresa: Radovana Grkovića 24, 32300 Gornji MilanovacTelefon: +381 (0)32 77 10 00; +381 (0)32 77 10 30Fax: +381 (0)32 71 33 34E-pošta: info@helios.rs

Pravne informacije

Sva prava su zadržana. Obaveštenje se odnosi na matičnu stranicu i na sve podstranice na veb lokaciji www.zorkacolor.com. Sve informacije i sav materijal (tekst i slike) na veb lokaciji www.zorkacolor.com zaštićeni su autorskim i srodnim pravima i/ili pravima industrijske svojine koja su u vlasništvu kompanije HELIOS Srbija a.d. i/ili njenih pridruženih kompanija. Korisnici mogu da koriste veb lokaciju www.zorkacolor.com isključivo u lične, nekomercijalne svrhe. Zabranjena je upotreba veb lokacije www.zorkacolor.com na bilo koji drugi način, a naročito u komercijalne svrhe.

Ograničena upotreba informacija i materijala

Sve informacije i materijal (tekst i slike) koji su objavljeni na veb lokaciji www.zorkacolor.com mogu se reprodukovati isključivo u nekomercijalne svrhe, uz zadržavanje svih navedenih upozorenja o autorskim i srodnim pravima i/ili pravima industrijske svojine. Navedene informacije i materijal ne smeju se kopirati, reprodukovati ili na drugi način distribuirati u komercijalne svrhe bez izričitog pismenog odobrenja kompanije HELIOS Srbija a.d. i/ili njenih pridruženih kompanija.

Svaka reprodukcija ili deo sadržaja veb lokacije moraju biti označeni znakom kompanije HELIOS Srbija a.d., u skladu sa pravilima korporativnog identiteta – sva prava su zadržana. Veb lokacija www.zorkacolor.com takođe sadrži informacije trećih lica i veze ka veb lokacijama trećih lica, pri čemu kompanija HELIOS Srbija a.d. nije odgovorna za njihov sadržaj i ne može dati nikakve garancije u vezi s njim. Ukoliko posećujete i koristite navedene povezane veb lokacije, odgovornost kompanije HELIOS Srbija a.d. u potpunosti je isključena.

Kompanija HELIOS Srbija a.d. može izmeniti ovo pravno obaveštenje u bilo kom trenutku i ono će biti obavezujuće za korisnike u trenutno važećem obliku; stoga se korisnicima preporučuje da se detaljno upoznaju sa njegovim sadržajem prilikom svake posete veb lokaciji www.zorkacolor.com. Zabranjena je upotreba veb lokacije www.zorkacolor.com koja je u suprotnosti sa ovde navedenim pravilima. Korisnik koji koristi veb lokaciju www.zorkacolor.com u suprotnosti sa ovde navedenim pravilima u potpunosti je odgovoran za svoje postupke.

Pravna odgovornost

Sve informacije i sav materijal na veb lokaciji www.zorkacolor.com isključivo su namenjeni u informativne svrhe. Kompanija HELIOS Srbija a.d. posvećena je pružanju tačnih, ažuriranih i kompletnih podataka na veb lokaciji www.zorkacolor.com, ali ne može garantovati njihovu tačnost i potpunost i ne preuzima nikakvu odgovornost u tom pogledu.

Korisnici koriste veb lokaciju www.zorkacolor.com i sadržaj objavljen na toj veb lokaciji na sopstvenu odgovornost. Ni kompanija HELIOS Srbija a.d. ni bilo koje drugo pravno ili fizičko lice koje je doprinelo kreiranju i dizajniranju veb lokacije ili još uvek sarađuje na njenom ažuriranju, nisu odgovorni za bilo kakvu štetu koja može nastati prilikom pristupa informacijama na ovim veb lokacijama, prilikom njihovog korišćenja ili nemogućnosti korišćenja ili za bilo koju grešku ili propust u pogledu njihovog sadržaja.

Kompanija Helios Srbija a.d. nije odgovorna za štetu (uključujući štetu uzrokovanu virusima) koju bi korisnik mogao da pretrpi na svom softveru, mobilnom telefonu ili bilo kom drugom uređaju i/ili aplikaciji koja se koristi za pristup navedenoj veb lokaciji, kao posledicu posete ili korišćenja veb lokacije www.zorkacolor.com. Pored toga, kompanija HELIOS Srbija a.d. nije odgovorna za bilo koju vrstu štete koja može biti posledica upotrebe ili nemogućnosti upotrebe veb lokacije www.zorkacolor.com. Kompanija HELIOS Srbija a.d. zadržava pravo da u svakom trenutku izmeni veb lokaciju www.zorkacolor.com na bilo koji način i bez obzira na razlog, bez prethodnog obaveštavanja, i ne preuzima odgovornost za bilo kakve posledice tih modifikacija.

Kolačići

Ova veb-stranica koristi kolačiće kako bi Vam omogućila korisnički prilagođeno iskustvo. Za više informacija o kolačićima i podešavanju kolačića pogledajte ovde