Fasadna mrežica

  • EFFECTA-fasadna-mrzica

    EFFECTA FASADNA MREŽICA

    Alkalno otporna (postojana) staklena mrežica koja se koristi za izvođenje armirajućeg sloja u fasadnim termoizolacionim sistemima, ugradnjom u sloj cementnog građevinskog lepila, a isto tako i kod izvođenja armirajućeg sloja u građevinskom lepilu ...

    DETALJNIJE