Politika privatnosti podataka

Grupacija Kansai Helios (u daljem tekstu: rukovalac/kontrolor, kontakt: Radovana Grkovića 24, 32300 Gornji Milanovac, Srbija, adresa e-pošte: gdpr@helios-group.info poštuje privatnost naših korisnika i obavezuje se da će pažljivo štititi podatke prikupljene putem popunjavanja obrazaca na mreži u skladu sa važećim zakonom.

Na određenim mestima na našoj veb lokaciji, korisnici nam mogu dobrovoljno poveriti svoje lične podatke (ime, adresu, adresu e-pošte itd.) Grupacija Kansai Helios, koristi i čuva lične podatke sve do završetka procesa koji je bio svrha za njihovo prikupljanje ili do povlačenja saglasnosti. Odgovarajućim tehničkim i organizacionim postupcima za obezbeđivanje ličnih podataka, sprečićemo neovlašćen pristup ličnim podacima ili njihovo objavljivanje.

U slučaju da je korisnik popunio obrazac za kontakt na našoj veb lokaciji, navedene informacije koristićemo samo u svrhu korespondencije. Nažalost, ukoliko korisnik ne želi da nam pruži podatke za kontakt, nećemo moći da odgovorimo na njegovo pitanje.

U slučaju kada je korisnik saglasan sa korišćenjem njegovih podataka u svrhu ciljanog oglašavanja na platformama Facebook ili Google, korisnik na taj način omogućava rukovaocu da koristi napredne opcije ciljanog oglašavanja putem medija na mreži. Ukoliko korisnik želi da povuče saglasnost za korišćenje njegovih podataka na ovaj način, to može učiniti u bilo kom trenutku promenom postavki u dodatnim podešavanjima kolačića. U tom slučaju, period zadržavanja podataka zavisi od otkazivanja od strane korisnika.

Grupacija Kansai Helios povremeno poverava određene zadatke vezane za obradu prikupljenih ličnih podataka ugovornim partnerima sa kojima ima zaključen ugovor o obradi ličnih podataka. Ovi partneri mogu da obrađuju prikupljene podatke u ime grupacije Kansai Helios samo u predefinisane svrhe i u skladu sa važećim zakonom. U slučaju kada grupacija Kansai Helios koristi softverske alatke ili skladišti lične podatke na serverima izvan Evropske unije u druge svrhe, kao meru zaštite koristi odobrene standardne ugovorne odredbe kao deo ugovora sa pružaocem ovih usluga.

Kansai Helios Grupa prisutna je i na Facebook-u, gde nastupa kao rukovodilac Facebook stranice Helios Srbija (https://www.facebook.com/HeliosSrbija), Facebook Ireland Ltd. nastupa kao rukovodilac društvene mreže Facebook. Na osnovu člana 26. Opšte uredbe o zaštiti podataka (GDPR), Facebook Ireland Ltd. (1. kontroler) i Kansai Helios Grupa (2. kontroler), zajednički su kontroleri koji obrađuju Insights podatke na Facebook stranici Helios Srbija.

Facebook Ireland Ltd. pruža Kansai Helios Grupi pristup anonimnim statističkim podacima posetilaca Facebook stranice Helios Srbija. U Kansai Helios Grupi koristimo ove podatke za stalnu optimizaciju naše Facebook stranice pružajući posetiocima relevantniji sadržaj. Pravni osnov za obradu ovih podataka je legitiman interes (čl. 6 (1f) GDPR-a). Više informacija o odgovornosti kompanije Facebook Ireland Ltd. i Helios Grupe, zajedno sa detaljnijim objašnjenjem o tome koji se podaci prikupljaju, kako se obrađuju i koja prava korisnici u vezi sa tim imaju, možete pronaći u dokumentu Page Insights Controller Addendum (https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum) i u dokumentu Facebook Data Privacy policy (https://www.facebook.com/policy.php). Posetilac društvene mreže Facebook treba da bude svestan da objavljuje sadržaj i šalje poruke na Facebook stranici Helios Srbija na osnovu pravilnika o zaštiti podataka (Facebook Data Privacy Policy) i odabranih postavki privatnosti, osim ako nije drugačije naznačeno na drugom mestu (npr. U slučaju nagradnih igri, u organizaciji Kansai Helios Grupe na Facebook-u).

Korisnik može u bilo kom trenutku da zahteva od grupacije Kansai Helios pristup svojim podacima i njihovu ispravku (sa tim u vezi i ograničenje obrade), prenosivost podataka (u slučaju lične saglasnosti ili ugovora) ili brisanje njegovih ličnih podataka (što se ne primenjuje na podatke neophodne za sprovođenje ugovora, za vreme trajanja tog ugovora). Korisnik može u bilo kom trenutku povući datu saglasnost za obradu ličnih podataka ili staviti prigovor na korišćenje njegovih podataka u svrhu direktnog marketinga. Da bi to učinio, korisnik treba poslati obaveštenje sa naslovom/tekstom: GDPR – Zorka Color – „Serbia“ na našu adresu e-pošte: gdpr@helios-group.info ili poštom na adresu: Helios Srbija a.d., Radovana Grkovića 24, 32300 Gornji Milanovac, Srbija. Povlačenje saglasnosti ne utiče na zakonitost obrade podataka koja je izvršena na osnovu saglasnosti pre njenog otkazivanja. Slično tome, svaki subjekt podataka ima pravo da podnese žalbu direktno Povereniku za zaštitu podataka ukoliko smatra da se obradom njegovih ličnih podataka krši važeći zakon.

Kolačići

Ova veb-stranica koristi kolačiće kako bi Vam omogućila korisnički prilagođeno iskustvo. Za više informacija o kolačićima i podešavanju kolačića pogledajte ovde